Gastro Academy tím

Vyberte si Váš kurz

Čo hovoria naši klienti?

Všetko, čo o rekvalifikačných kurzoch potrebujete vedieť

Čo to je rekvalifikačný kurz?


Akreditovaná forma odborného vzdelávania pre dospelých, ktorá plnohodnotne nahradí štúdium na odbornej škole v jednotlivých profesiách. Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a osvedčenia sú vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti podľa podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Aké využitie majú jednotlivé rekvalifikácie v praxi?


Rekvalifikačné kurzy v Gastro Academy vás pripravia na profesionálnu kariéru v tomto odvetví. Ak sa rozhodnete absolvovať rekvalifikačný kurz Kuchár/Kuchárka, Cukrár/Cukrárka, či Pekár/Pekárka, vaše využitie vzdelania závisí od vašej cieľavedomosti – od odborného zamestnania sa v gastronomických prevádzkach, sa môžete posunúť ku špeciálnemu zaradeniu (napríklad šéfkuchár, kuchár na studenú kuchyňu a pod.) alebo si vďaka rekvalifikačnému kurzu môžete otvoriť a viesť vlastnú gastronomickú prevádzku. Kurz Čašník/Servírka vám otvorí dvere do prevádzok, ktoré vyžadujú kvalitne školený personál. Absolventi rekvalifikačných kurzov sa často uplatnia v zahraničí.

Pre koho sú rekvalifikačné kurzy určené?


Vzdelávanie v rekvalifikačných kurzoch je určené pre všetkých, ktorí chcú zmeniť svoje profesné zameranie alebo si chcú doplniť odborné vzdelanie. Rekvalifikačný kurz je vhodný aj pre každého, kto uvažuje o otvorení a prevádzkovaní gastronomickej prevádzky.

Ako prebiehajú rekvalifikačné kurzy?


Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, pričom teoretická časť zvyčajne prebieha v prezenčnej forme počas niekoľkých víkendových stretnutí s lektorkou/lektorom. Rozsah teoretickej časti pre konkrétne odboroch nájdete tu: (Kuchár/Kuchárka, Pekár/Pekárka, Cukrár/Cukrárka, Čašník/Servírka). Časť teoretickej výuky môže prebiehať aj dištančnou formou cez online vzdelávanie. Všetky teoretické lekcie sa dajú absolvovať aj ako individuálny kurz, kde sa lektorka venuje výlučne jednému klientovi. Témy z teoretickej časti klienti získajú spracované aj vo forme prehľadných skrípt, ktoré slúžia aj na samoštúdium. Prax v reálnej prevádzke je neoddeliteľnou súčasťou kurzu a prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu.

Ako prebieha praktická časť kurzu?


Praxovať môžete počas pracovných dní (pri kurze Kuchár aj cez víkendy). Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami a prevádzkami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj individuálne, v inej prevádzke. Prax sa vykonáva bez nároku na odmenu. Cieľom praxe je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a vyskúšali si rôzne postupy pod dohľadom profesionálov. Kurz končí skúškou a získaním osvedčenia.

Kedy získate svoje osvedčenie o absolvovaní kurzu?


Každý termín akreditovaného kurzu je potrebné nahlásiť na Ministerstvo školstva a preto je termín pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia vášho kurzu.

Ako prebiehajú skúšky?


Skúšky na získanie osvedčenia vychádzajú výlučne z teoretickej časti kurzu a ich absolvovanie je podmienkou získania dokladu o vzdelaní.

Kto vyučuje na kurzoch?


Lektormi našich rekvalifikačných kurzov sú odborníci, ktorí sa vzdelávaniu v gastronómii venujú profesionálne, s cieľom odovzdať čo najviac praktických informácií a pripraviť absolventa kurzu na jeho odbornosť.

Články a aktuality

Rozhovory s gastro odborníkmi: Mgr. Mykola Nevrev, lektor kurzu Pekár / Pekárka

čítať viac
31 | júl 2023

Mgr. Karol Tarr, lektor kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
06 | december 2022

Víkendová prax pre cukrárov je výnimočný zážitok

čítať viac
01 | september 2022

Naši šikovní cukrári si cibria svoje zručnosti

čítať viac
27 | apríl 2022

Práca s čokoládou v kurze Cukrár/Cukrárka bola dokonalý zážitok

čítať viac
13 | apríl 2022

Kurz Cukrár/Cukrárka v tvorivej atmosfére

čítať viac
04 | apríl 2022

Víkendová prax pre cukrárov

čítať viac
21 | február 2022

Čo ovplyvnilo rozvoj cukrárskej výroby?

čítať viac
24 | január 2022

Čo ste o cukrároch zatiaľ nevedeli

čítať viac
12 | január 2022

Rozhovory s gastro odborníkmi: Ing. Alena Brandšteterová, lektorka kurzu Kuchár/Kuchárka

čítať viac
10 | február 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Katarína Rothmajerová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
05 | február 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Ing. Emília Bačová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
21 | január 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Mgr. Jozefína Zaukolcová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
15 | január 2021

Čo treba vedieť pred otvorením vlastnej gastro prevádzky?

čítať viac
13 | január 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: PaedDr. Edita Pappová, garant kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
12 | január 2021

Tipy od kuchára: Ryby plné vitamínu D

čítať viac
14 | december 2020

Tipy od cukrára: Ako upiecť dokonalé medovníky?

čítať viac
07 | december 2020

Tipy od cukrára: Brownies - vôňa čokolády, ktorá prevonia celý dom

čítať viac
08 | október 2020

Tipy od pekára: Čo viete o droždí?

čítať viac
28 | september 2020

Tipy od cukrára: Recept na kokosky do skúsených cukrárov

čítať viac
25 | september 2020

Tipy od kuchára na predjedlá a vhodný čas ich podávania

čítať viac
17 | september 2020

Tipy od kuchára: Omáčky, ktoré premenia jedlo na gastronomický zážitok

čítať viac
14 | september 2020

Viete aký je rozdiel medzi šéfkuchárom a inými kuchármi?

čítať viac
03 | september 2020

Tipy od kuchára: Čo by malo byť zaradené na jedálnom lístku reštaurácie zameranej na rodiny s deťmi?

čítať viac
03 | september 2020

Tipy od cukrára: Kto by nemiloval jablkové koláče?

čítať viac
03 | september 2020

Inštalácia aplikácie Zoom

čítať viac
01 | august 2020

Tipy od kuchára: História pečenia chleba

čítať viac
10 | júl 2020

Čím sa vyznačuje dobrá kuchyňa?

čítať viac
04 | júl 2020

Ako sa zo záľuby stane profesia?

čítať viac
03 | júl 2020

Odborné kurzy, s ktorými si môžete otvoriť vlastnú reštauráciu, cukráreň, či pekáreň.

čítať viac
01 | jún 2020

Gastro Academy získalo v roku 2020 akreditáciu Ministerstva školstva a je členom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Slovenský zväz kuchárov a čašníkov Osvedčenie

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.