Gastro Academy tím

 • Mgr. Jozefína Zaukolcová

  Recenzie od klientov

  Mgr. Jozefína Zaukolcová je členkou reprezentačného tímu Slovenska, predsedníčka klubu cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Vydala viacero publikácií, pôsobí ako certifikovaný hodnotiaci komisár na odborných súťažiach a reprezentuje Slovensko na viacerých prestížnych súťažiach v zahraničí, na ktorých získala viacero ocenení. V súčasnosti vyučuje odborné predmety na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, kde pripravuje svojich žiakov aj na odborné súťaže.

 • Ing. Alena Brandšteterová

  Recenzie od klientov

  Odborníčka s dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami v oblasti gastronómie, potravinárskej technológie a chemickej analýzy potravín. Aktuálne pôsobí ako učiteľka odborných predmetov na strednej škole, svojich študentov pravidelne pripravuje na súťaže, odborné prezentácie a výstavy. Najvyšším ocenením pre ňu je pozitívna spätná väzba od študentov a ich úspechy v profesii Kuchár/Kuchárka.

 • PaedDr. Edita Pappová

  Recenzie od klientov

  Aktuálne pôsobí ako učiteľka odborných predmetov na strednej škole v Bratislave. Má bohaté teoretické a praktické skúsenosti v cukrárskej profesii. Svojich študentov pripravuje na súťaže, odborné prezentácie a výstavy. Neustále sa zaujíma o nové trendy, zúčastňuje sa odborných domácich a zahraničných výstav. Dosiahla dva cukrárske rekordy zapísané v slovenskej knihe rekordov. Má radosť z každého klienta, ktorý sa zaujíma o túto krásnu profesiu.

 • Ing. Emília Bačová

  Recenzie od klientov

  Absolvovala STU materiálovo technologickú fakultu, pracuje ako lektor odborných predmetov, neustále sleduje nové trendy a na kurzoch sa rada sa podelí o svoje praktické skúsenosti z cukrárenskej výroby.

 • Katarína Rothmajerová

  Recenzie od klientov

  Vyštudovala na Strednej odbornej škole potravinárskej v odbore cukrár. V štúdiu pokračovala v odbore potravinársky priemysel. Svoje vzdelanie doplnila o pedagogické štúdium zamerané na činnosť majstra odbornej výchovy. V súčasnosti pracuje v hotelovej akadémii ako majsterka odbornej výchovy.

Čo hovoria naši klienti?

Celkovo 39 hodnotení

Všetko, čo o rekvalifikačných kurzoch potrebujete vedieť

Čo to je rekvalifikačný kurz?


Akreditovaná forma odborného vzdelávania pre dospelých, ktorá plnohodnotne nahradí štúdium na odbornej škole v jednotlivých profesiách. Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a osvedčenia sú vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti podľa podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Aké využitie majú jednotlivé rekvalifikácie v praxi?


Rekvalifikačné kurzy v Gastro Academy vás pripravia na profesionálnu kariéru v tomto odvetví. Ak sa rozhodnete absolvovať rekvalifikačný kurz Kuchár/Kuchárka, Cukrár/Cukrárka, či Pekár/Pekárka, vaše využitie vzdelania závisí od vašej cieľavedomosti – od odborného zamestnania sa v gastronomických prevádzkach, sa môžete posunúť ku špeciálnemu zaradeniu (napríklad šéfkuchár, kuchár na studenú kuchyňu a pod.) alebo si vďaka rekvalifikačnému kurzu môžete otvoriť a viesť vlastnú gastronomickú prevádzku. Kurz Čašník/Servírka vám otvorí dvere do prevádzok, ktoré vyžadujú kvalitne školený personál. Absolventi rekvalifikačných kurzov sa často uplatnia v zahraničí.

Pre koho sú rekvalifikačné kurzy určené?


Vzdelávanie v rekvalifikačných kurzoch je určené pre všetkých, ktorí chcú zmeniť svoje profesné zameranie alebo si chcú doplniť odborné vzdelanie. Rekvalifikačný kurz je vhodný aj pre každého, kto uvažuje o otvorení a prevádzkovaní gastronomickej prevádzky.

Ako prebiehajú rekvalifikačné kurzy?


Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti, pričom teoretická časť zvyčajne prebieha v prezenčnej forme počas niekoľkých víkendových stretnutí s lektorkou/lektorom. Rozsah teoretickej časti pre konkrétne odboroch nájdete tu: (Kuchár/Kuchárka, Pekár/Pekárka, Cukrár/Cukrárka, Čašník/Servírka). Časť teoretickej výuky môže prebiehať aj dištančnou formou cez online vzdelávanie. Všetky teoretické lekcie sa dajú absolvovať aj ako individuálny kurz, kde sa lektorka venuje výlučne jednému klientovi. Témy z teoretickej časti klienti získajú spracované aj vo forme prehľadných skrípt, ktoré slúžia aj na samoštúdium. Prax v reálnej prevádzke je neoddeliteľnou súčasťou kurzu a prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu.

Ako prebieha praktická časť kurzu?


Praxovať môžete počas pracovných dní (pri kurze Kuchár aj cez víkendy). Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami a prevádzkami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj individuálne, v inej prevádzke. Prax sa vykonáva bez nároku na odmenu. Cieľom praxe je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a vyskúšali si rôzne postupy pod dohľadom profesionálov. Kurz končí skúškou a získaním osvedčenia.

Kedy získate svoje osvedčenie o absolvovaní kurzu?


Každý termín akreditovaného kurzu je potrebné nahlásiť na Ministerstvo školstva a preto je termín pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia vášho kurzu.

Ako prebiehajú skúšky?


Skúšky na získanie osvedčenia vychádzajú výlučne z teoretickej časti kurzu a ich absolvovanie je podmienkou získania dokladu o vzdelaní.

Kto vyučuje na kurzoch?


Lektormi našich rekvalifikačných kurzov sú odborníci, ktorí sa vzdelávaniu v gastronómii venujú profesionálne, s cieľom odovzdať čo najviac praktických informácií a pripraviť absolventa kurzu na jeho odbornosť.

Čo robiť ak je kurz na stránke označený ako obsadený?


O rekvalifikačné kurzy je veľký záujem a tak na svoj termín kurzu niekedy treba počkať. Snažíme sa pre vás pripraviť čo najkvalitnejšie prevádzky na prax, preto počet ľudí v kurze je obmedzený. Ak ste si vybrali termín v Bratislave a už je obsadený, stále môžete absolvovať teoretickú časť, no prax vieme zabezpečiť už len mimo Bratislavy. Ozvite sa nám a dohodneme sa na detailoch.

Články a aktuality

Rozhovory s gastro odborníkmi: Ing. Alena Brandšteterová, lektorka kurzu Kuchár/Kuchárka

čítať viac
10 | február 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Katarína Rothmajerová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
05 | február 2021

Rozhovory s gastro odborníkmi: Ing. Emília Bačová, lektorka kurzu Cukrár/Cukrárka

čítať viac
21 | január 2021

Gastro Academy získalo v roku 2020 akreditáciu Ministerstva školstva.

Ministerstvo školstva Slovenský zväz kuchárov a čašníkov Osvedčenie

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.