Kuchár - Kuchárka

5
6 hodnotení

Chcete pracovať ako kvalifikovaný kuchár /kuchárka? Rozhodli ste sa varenie pretaviť do reštauračného biznisu, no chýba vám potrebná kvalifikácia a prax na založenie živnosti? Túžite sa vybrať za prácou do zahraničia, no chýbajú vám odborné znalosti? Všetko, čo potrebujete vedieť, aby sa z vás stal kvalifikovaný kuchár, sa dozviete na kurze, akreditovanom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Kuchár - Kuchárka

Čo vás na kurze čaká?

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť kurzu je rozdelená na niekoľko častí, v ktorých postupne získate vedomosti a zručnosti z oblasti kuchárskeho umenia. Spoznáte zásady organizácie práce vo výrobnej časti gastronomického zariadenia a budete ovládať odbornú gastronomickú terminológiu. Oboznámite sa s účelovým vnútorným vybavením a zariadením kuchyne. Získate teoretické vedomosti o surovinách, o podmienkach skladovania a spôsoboch ich spracovania a úprav.  Priblížime vám základné poznatky prípravy jednotlivých druhov pokrmov z rôznych surovín, ovládanie kalkulácií a výpočtov množstva spotreby surovín. Pomôžeme Vám objasniť tajomstvá gastronomických pravidiel pri zostavovaní ponuky jedál, oboznámite sa so základmi stolovania a nazrieme aj do diétnej či medzinárodnej kuchyne. To všetko pod vedením skúsených lektorov.


Praktická časť kurzu je v rozsahu 320 hodín. Prebieha zvyčajne počas pracovných dní v reštaurácii, kde pod odborným dohľadom samostatne pripravujete jedlá. Ak ste zamestnaný ako kuchár (napr. v reštaurácii alebo v školskej jedálni), prax vám po vzájomnej dohode zabezpečíme v prevádzke, v ktorej pracujete.

Detailný obsah kurzu

 1. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, HACCP
 2. Stroje a zariadenia výrobného strediska
 3. Predbežné úpravy potravín
 4. Suroviny a ich základné tepelné úpravy
 5. Výpočty spotreby surovín a kalkulácie jedál
 6. Polievky
 7. Omáčky
 8. Prílohy a doplnky k jedlám
 9. Príprava bezmäsitých jedál
 10. Príprava jedál z mäsa jatočných zvierat
 11. Príprava jedál z rýb, hydiny a zveriny
 12. Minútkové pokrmy
 13. Príprava jedál studenej kuchyne
 14. Múčniky a múčne jedlá
 15. Diétne stravovanie
 16. Medzinárodná gastronómia
 17. Gastronomické pravidlá a zostavovanie ponuky jedál
 18. Základy zo stolovania
 19. Ekonomické minimum

Rozsah kurzu

teoretická časť kurzu + 320 hodín povinnej praxe. 

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti. Ak nemáte predchádzajúcu prax ako Kuchár a plánujete si založiť vlastnú živnosť, musíte absolvovať aj skúšky na Slovenskej živnostenskej komore.

Ide o typ viazanej živnosti, kedy je okrem splnenia podmienok prevádzkovania živnosti potrebné splniť podmienky odbornej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Najčastejšie otázky ku kurzu Kuchár

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax?

Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj s inou prevádzkou. Cieľom je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a vyskúšali si rôzne postupy prípravy jedál pod dohľadom profesionálnych kuchárov.

Dôležité je dodržanie harmonogramu, ktorý si vopred s prevádzkou dohodnete a predpísaného počtu 320 hodín praxe. Praxovať môžete cez víkendy alebo počas pracovných dní. Keď absolvujete predpísaný počet hodín, praktická časť kurzu pre vás končí.

Je prax v prevádzkach platená?

Prax vykonávate bez nároku na odmenu.

Kedy získam osvedčenie?

Každý termín akreditovaného kurzu musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia kurzu.


Online vyučovanie zabezpečujeme prostredníctvom aplikácie Zoom, kde sa s našou pani lektorkou vidíte v reálnom čase na obrazovke vášho notebooku v pohodlí vášho domova. V zákazníckej zóne nájdete prehľadne spracované online študijné materiály doplnené o videá a linky na užitočné informácie, ktoré vám uľahčia štúdium.

Cena za kurz:

590 € online skupinový kurz
790 € individuálny termín pre 1 klienta, kde termín prispôsobíme Vašim možnostiam

Aktuálne termíny

teória online cez Zoom, po teórií prax
07. 11. 2020 - 08. 02. 2021 (kalendár)
lektor: Ing. Alena Brandšteterová (detail)

8 voľných miest

prihlásiť sa

Individuálne termíny

individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou

posledné miesto

prihlásiť sa

Čo na kurz hovoria absolventi?

Celkovo 5 hodnotení

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.