Kurz kuchár - kuchárka

5
54 hodnotení

Chcete pracovať ako kvalifikovaný kuchár / kuchárka? Rozhodli ste sa varenie pretaviť do reštauračného biznisu, no chýba vám potrebná kvalifikácia a prax na založenie živnosti? Túžite sa vybrať za prácou do zahraničia, no chýbajú vám odborné znalosti? Všetko, čo potrebujete vedieť, aby sa z vás stal kvalifikovaný kuchár, sa dozviete na kurze kuchár - kuchárka, akreditovanom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Kurz kuchár - kuchárka

Čo vás na kurze čaká?

Kurz kuchár - kuchárka je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť kurzu je rozdelená na niekoľko častí, v ktorých postupne získate vedomosti a zručnosti z oblasti kuchárskeho umenia. Spoznáte zásady organizácie práce vo výrobnej časti gastronomického zariadenia a budete ovládať odbornú gastronomickú terminológiu. Oboznámite sa s účelovým vnútorným vybavením a zariadením kuchyne. Získate teoretické vedomosti o surovinách, o podmienkach skladovania a spôsoboch ich spracovania a úprav.  Priblížime vám základné poznatky prípravy jednotlivých druhov pokrmov z rôznych surovín, ovládanie kalkulácií a výpočtov množstva spotreby surovín. Pomôžeme Vám objasniť tajomstvá gastronomických pravidiel pri zostavovaní ponuky jedál, oboznámite sa so základmi stolovania a nazrieme aj do diétnej či medzinárodnej kuchyne. To všetko pod vedením skúsených lektorov.


Praktická časť kurzu kuchár - kuchárka je v rozsahu 360 hodín. Prebieha zvyčajne počas pracovných dní v reštaurácii, kde pod odborným dohľadom zodpovedného pracovníka samostatne pripravujete jedlá. Ak ste zamestnaný ako kuchár (napr. v reštaurácii alebo v školskej jedálni), prax vám po vzájomnej dohode zabezpečíme v prevádzke, v ktorej pracujete - stačí ak nám zašlete informácie o zodpovednom pracovníkovi, ktorý sa Vám na praxi bude venovať.
 

Rozsah kurzu

teoretická časť kurzu + 360 hodín povinnej praxe. 

 

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz kuchár - kuchárka je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Ak plánujete vlastnú reštauráciu budete potrebovať splniť podmienky pre získanie remeselnej živnosti "Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál". Osvedčenie, ktoré v Gastro Academy získate je "doklad o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu". Po ukončení kurzu absolvujete skúšky na Slovenskej živnostenskej komore, kde vás čaká teoretická a praktická skúška a po jej úspešnom zvládnutí získate doklad o "úplnej kvalifikácii", ktorým sa preukážete na živnostenskom úrade. Pre otvorenie vlastnej prevádzky budete, samozrejme, musieť splniť aj podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a tiež posúdenie uvedenia vašich priestorov do prevádzky) - tieto povinnosti sa týkajú až samotnej prevádzky - priestorov, kde budete variť.

Naše osvedčenie o absolvovaní kurzu kuchár - kuchárka môžete predložiť aj prípadnému budúcemu zamestnávateľovi a preukázať sa ako kvalifikovaná kuchárka alebo kuchár. Osvedčenie Vám radi vystavíme aj v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

 

Najčastejšie otázky ku kurzu kuchár - kuchárka

Musím si zabezpečiť vlastnú prevádzku na prax?

Spolupracujeme s viacerými kvalitnými reštauráciami, kde účastníkom kurzu vieme po vzájomnej dohode prax zabezpečiť. Samozrejme, praktickú časť si môžete dohodnúť aj s inou prevádzkou -  - stačí ak nám zašlete informácie o zodpovednom pracovníkovi, ktorý sa Vám na praxi bude venovať. Cieľom je, aby ste v prevádzkach získali čo najviac praktických skúseností a vyskúšali si rôzne postupy prípravy jedál pod dohľadom profesionálnych kuchárov.

Dôležité je dodržanie harmonogramu, ktorý si vopred s prevádzkou dohodnete a predpísaného počtu 360 hodín praxe. Praxovať môžete cez víkendy alebo počas pracovných dní. Keď absolvujete predpísaný počet hodín, praktická časť kurzu pre vás končí.

Je prax v prevádzkach platená?

Prax vykonávate bez nároku na odmenu.

Kedy získam osvedčenie?

Každý termín akreditovaného kurzu kuchár - kuchárka musíme nahlásiť na Ministerstvo školstva a termín je pevne stanovený. Osvedčenie vám môžeme odovzdať až v deň ukončenia kurzu.

 

Online vyučovanie

Teoretickú časť vášho kurzu zabezpečujeme online prostredníctvom aplikácie Zoom, kde sa s našimi lektormi stretnete v reálnom čase na obrazovke vášho notebooku v pohodlí vášho domova. Do vyučovania sa zapájate rovnako ako na bežnom kurze, kedykoľvek sa môžete opýtať, reagovať alebo doplniť vaše postrehy.

V zákazníckej zóne navyše nájdete prehľadne spracované online študijné materiály doplnené o videá a linky na užitočné informácie, ktoré vám uľahčia štúdium.
 

Cena za kurz:

990 € 
(ceny sú uvedené vrátane DPH) 
cenník
Q&A - časté otázky k našim kurzom.

 

Získajte kurz zadarmo cez úrad práce

V súčasnosti máte možnosť absolvovať kurz kuchár-kuchárka úplne bezplatne cez úrady práce. Ponuka platí pre zamestnaných aj nezamestnaných. Bližšie informácie tu.

Aktuálne termíny

teória online cez Zoom, po teórií prax v mieste vášho bydliska
22. 06. 2024 - 22. 10. 2024 (kalendár)
lektor: PaedDr. Agáta Németová (detail)

3 voľné miesta

990.00 EUR (vrátane DPH)

prihlásiť sa
teória online cez Zoom, po teórií prax v mieste vášho bydliska
24. 08. 2024 - 09. 12. 2024 (kalendár)
lektor: PaedDr. Agáta Németová (detail)

2 voľné miesta

990.00 EUR (vrátane DPH)

prihlásiť sa

Čo na kurz hovoria absolventi?

Celkovo 52 hodnotení

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.