Kurz pekár - pekárka

5
6 hodnotení

Čerstvý chlieb a pečivo je základom každej domácnosti. Prihláste sa na kurz pekár - pekárka, ktorý má akreditáciu Ministerstva školstva SR a naučte sa technológie prípravy poctivých pekárskych výrobkov.

Kurz pekár - pekárka

Čo vás na kurze čaká?

240-hodinový kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť prebieha online v skupine počas víkendov. Naučíte sa zásady hygieny používanej v pekárskej výrobe, prípravu kvasu, cesta, pečiva, chleba a iných pekárskych výrobkov. Ak sa rozhodnete pre individuálny kurz, je vám k dispozícii lektor online cez aplikáciu Zoom, s ktorým môžete prebrať do hĺbky témy, ktorým sa v praxi budete venovať.

Praktická časť tvorí zvyšných 180 hodín kurzu, kedy si teoretické znalosti vyskúšate v praxi v pekárni. V niektorých prevádzkach prebieha prax aj v nočných hodinách.

 

Prax môžete absolvovať na týchto miestach:

- vlastná prax v prevádzke: Pracujete už ako pekár / pekárka alebo si viete zabezpečiť vlastné pracovisko, kde absolvujete prax? Stačí ak nám zašlete informácie o zodpovednom pracovníkovi, ktorý sa Vám na praxi bude venovať. 
- zmluvné pracoviská Gastro Academy: Bratislava, Modra, Trenčín, Prievidza, Banská Bystrica, Košice

Rozsah kurzu

240 hodín (vrátane povinnej praxe)

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kurz pekár - pekárka je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Ak plánujete vlastnú pekársku výrobu budete potrebovať splniť podmienky pre získanie remeselnej živnosti "Výroba pekárskych výrobkov". Osvedčenie, ktoré v Gastro Academy získate je "doklad o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu". Po ukončení kurzu absolvujete skúšky na Slovenskej živnostenskej komore, kde vás čaká teoretická a praktická skúška a po jej úspešnom zvládnutí získate doklad o "úplnej kvalifikácii", ktorým sa preukážete na živnostenskom úrade. Pre otvorenie vlastnej prevádzky - pekárne alebo pekárskej výroby budete, samozrejme, musieť splniť aj podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a tiež posúdenie uvedenia vašich priestorov do prevádzky) - tieto povinnosti sa týkajú až samotnej prevádzky - priestorov, kde budete vyrábať pekárske výrobky.

Naše osvedčenie o absolvovaní kurzu pekár - pekárka môžete predložiť aj prípadnému budúcemu zamestnávateľovi a preukázať sa ako kvalifikovaná pekárka alebo pekár. Osvedčenie Vám radi vystavíme aj v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Cena za kurz:

690 € skupinový termín od 11.9.2021 (vrátane DPH)
798 € individuálny termín pre 1 klienta, kde termín prispôsobíme Vašim možnostiam (vrátane DPH)

Aktuálne termíny

teória online cez Zoom, po teórií prax
11. 09. 2021 - 15. 11. 2021 (kalendár)
lektor: Ing. Soňa Gavurníková, PhD (detail)

2 voľné miesta

690.00 EUR (vrátane DPH)

prihlásiť sa

Individuálne termíny

individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou

žiadne voľné miesto

prihlásiť sa

Čo na kurz hovoria absolventi?

Celkovo 6 hodnotení

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.