Kurz pekár - pekárka

Čerstvý chlieb a pečivo je základom každej domácnosti. Prihláste sa na kurz pekár - pekárka, ktorý má akreditáciu Ministerstva školstva SR a naučte sa technológie prípravy poctivých pekárskych výrobkov.

Kurz pekár - pekárka

Čo vás na kurze čaká?

240-hodinový kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť tvorí 60 hodín, kde sa samoštúdiom naučíte zásady hygieny používanej v pekárskej výrobe, prípravu kvasu, cesta, pečiva, chleba a iných pekárskych výrobkov. Počas študovania teórie je vám k dispozícii lektor online cez aplikáciu Zoom, s ktorým môžete konzultovať prípadné nejasnosti a otázky.

Praktická časť tvorí zvyšných 180 hodín kurzu, kedy si teoretické znalosti vyskúšate v praxi v pekárni.

Rozsah kurzu

240 hodín (vrátane povinnej praxe)

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kurz pekár - pekárka je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Ak plánujete vlastnú pekársku výrobu budete potrebovať splniť podmienky pre získanie remeselnej živnosti "Výroba pekárskych výrobkov". Osvedčenie, ktoré v Gastro Academy získate je doklad o tzv. "čiastočnej kvalifikácii". Po ukončení kurzu absolvujete skúšky na Slovenskej živnostenskej komore, kde vás čaká teoretická a praktická skúška a po jej úspešnom zvládnutí získate doklad o "úplnej kvalifikácii", ktorým sa preukážete na živnostenskom úrade. Pre otvorenie vlastnej prevádzky - pekárne alebo pekárskej výroby budete, samozrejme, musieť splniť aj podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a tiež posúdenie uvedenia vašich priestorov do prevádzky) - tieto povinnosti sa týkajú až samotnej prevádzky - priestorov, kde budete vyrábať pekárske výrobky.

Naše osvedčenie o absolvovaní kurzu pekár - pekárka môžete predložiť aj prípadnému budúcemu zamestnávateľovi a preukázať sa ako kvalifikovaná pekárka alebo pekár. Osvedčenie Vám radi vystavíme aj v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Cena za kurz:

790 € individuálny termín pre 1 klienta, kde termín prispôsobíme Vašim možnostiam

Aktuálne termíny

Individuálne termíny

individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou

3 voľné miesta

prihlásiť sa

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.