Pekár - Pekárka

Čerstvý chlieb a pečivo je základom každej domácnosti. Prihláste sa na kurz Pekár, ktorý má akreditáciu Ministerstva školstva SR a naučte sa technológie prípravy poctivých pekárenských výrobkov.

Pekár - Pekárka

Čo vás na kurze čaká?

240-hodinový kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť tvorí 60 hodín, kde sa samoštúdiom naučíte zásady hygieny používanej v pekárenskej výrobe, prípravu cesta, pálenej hmoty a kvasu. Počas študovania teórie je vám k dispozícii lektor v Novom Meste nad Váhom, s ktorým môžete konzultovať prípadné nejasnosti a otázky.

Praktická časť tvorí zvyšných 180 hodín kurzu, kedy si teoretické znalosti vyskúšate v praxi v pekárni.

Rozsah kurzu

240 hodín (vrátane povinnej praxe)

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Doklad môžete predložiť budúcemu zamestnávateľovi alebo pri zakladaní živnosti podľa podmienok Slovenskej živnostenskej komory.

Ide o typ viazanej živnosti, kedy je okrem splnenia podmienok prevádzkovania živnosti potrebné splniť podmienky odbornej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Cena za kurz:

790 € individuálny termín pre 1 klienta, kde termín prispôsobíme Vašim možnostiam

Aktuálne termíny

Individuálne termíny

individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou

3 voľné miesta

prihlásiť sa

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.