Kurz cukrár - cukrárka

5
13 hodnotení

Cukrárstvo je umenie i veda. Len správnou kombináciou kvalitných surovín a tradičných techník dokážete pripraviť prvotriedne dezerty. Rozhodli ste sa robiť radosť aj ostatným a túžite po vlastnej prevádzke? Všetky dôležité postupy, vďaka ktorým sa stanete kvalifikovaným cukrárom, sa naučíte na kurze cukrár - cukrárka akreditovanom Ministerstvom školstva SR.

Kurz cukrár - cukrárka

Čo vás na kurze čaká?

280-hodinový kurz cukrár - cukrárka je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretická časť prebieha v skupinovej forme počas 3 víkendov. Vo svojej zákazníckej zóne nájdete všetky podklady ku kurzu spracované v prehľadných študijných textoch. Ak vám viac vyhovuje samoštúdium, lektor vám bude k dispozícii na konzultácie. Naučíte sa pripravovať múčniky, rôzne základy ciest na výrobu pečených i nepečených cukrárenských výrobkov a rôznych špecialít, napríklad aj zmrzlín. Získate základy normovania pri príprave všetkých predpísaných výrobkov.

Praktickú časť kurzu cukrár - cukrárka tvorí zvyšných 220 hodín, kedy si teoretické znalosti vyskúšate v cukrárenskej výrobe. Prax prebieha od pondelka do piatka. Prevádzky sa snažíme vyberať tak, aby ste praxovali čo najbližšie vášmu bydlisku.

Rozsah kurzu

280 hodín (vrátane povinnej praxe)

Obsah kurzu cukrár - cukrárka

Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci
Cukor a iné sladidlá
Plnky a polevy
Tuhé tukové cestá
Trené linecké cesto
Perníkové cesto
Čajové a parížske pečivo
Pálená hmota
Pálená hmota - korpus
Listové cesto
Šľahané hmoty
Trené hmoty
Jadrové hmoty
Špeciálne nepečené výrobky
Kysnuté cesto
Reštauračné múčniky
Smotanové výrobky a náplne
Ozdoby a príprava hmôt
Oblátky
Zmrzliny
Moderné cukrárske výrobky
Hodnotenie kvality výrobkov
Balenie, skladovanie a preprava
Starnutie výrobkov a predlžovanie trvanlivosti
Výrobno – technická evidencia
Ekonomická činnosť podniku

Čo získate absolvovaním kurzu?

Po ukončení teoretickej a praktickej časti získate osvedčenie, ktoré slúži ako doklad o odbornom vzdelaní.

Kurz cukrár - cukrárka je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a osvedčenie je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Ak plánujete vlastnú cukrárenskú výrobu budete potrebovať splniť podmienky pre získanie remeselnej živnosti "Výroba cukrárenských výrobkov". Osvedčenie, ktoré v Gastro Academy získate je doklad o tzv. "čiastočnej kvalifikácii". Po ukončení kurzu absolvujete skúšky na Slovenskej živnostenskej komore, kde vás čaká teoretická a praktická skúška a po jej úspešnom zvládnutí získate doklad o "úplnej kvalifikácii", ktorým sa preukážete na živnostenskom úrade. Pre otvorenie vlastnej prevádzky - cukrárne alebo cukrárenskej výroby budete, samozrejme, musieť splniť aj podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (skúšky odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a tiež posúdenie uvedenia vašich priestorov do prevádzky) - tieto povinnosti sa týkajú až samotnej prevádzky - priestorov, kde budete vyrábať cukrárenské výrobky.

Naše osvedčenie o absolvovaní kurzu cukrár - cukrárka môžete predložiť aj prípadnému budúcemu zamestnávateľovi a preukázať sa ako kvalifikovaná cukrárka alebo cukrár. Osvedčenie Vám radi vystavíme aj v anglickom alebo v nemeckom jazyku.

Online vyučovanie

Teoretickú časť vášho kurz zabezpečujeme online prostredníctvom aplikácie Zoom, kde sa s našou pani lektorkou stretnete v reálnom čase na obrazovke vášho notebooku v pohodlí vášho domova. Do vyučovania sa zapájate rovnako ako na bežnom kurze, kedykoľvek sa môžete opýtať, reagovať alebo doplniť vaše postrehy.

V zákazníckej zóne navyše nájdete prehľadne spracované online študijné materiály doplnené o videá a linky na užitočné informácie, ktoré vám uľahčia štúdium.

Cena za kurz:

590 € skupinový kurz
790 € individuálny kurz pre 1 klienta v samostatnom termíne

Aktuálne termíny

teória online cez Zoom, po teórií prax v mieste vášho bydliska
16. 01. 2021 - 15. 04. 2021 (kalendár)
lektor: PaedDr. Edita Pappová (detail)

6 voľných miest

prihlásiť sa

Individuálne termíny

individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou
lektor: Mgr. Jozefína Zaukolcová (detail)

žiadne voľné miesto

prihlásiť sa
individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou
lektor: PaedDr. Edita Pappová (detail)

2 voľné miesta

prihlásiť sa
individuálny termín - pre 1 klienta ONLINE
termín dohodou
lektor: Katarína Rothmajerová (detail)

2 voľné miesta

prihlásiť sa

Čo na kurz hovoria absolventi?

Celkovo 13 hodnotení

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.