Miesto konania - Na pántoch 9, Bratislava

budova SOŠ hotelových služieb a obchodu, na prízemí v učebni 024

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.